Ana içeriğe atla

S

 

PERSONELLERE UYGULAMALI VE TEKNOLOJİ DESTEKLİ GÖRSEL EĞİTİMLER VERİYORUZ

19.12.2018 - 12:09

ISS Tesis Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Hüseyin Çoban: “Eğitimlerin ne kadar değerli olduğunu bilerek eğitim konusunda ciddi yatırımlar yapıyoruz.”

Bina ve tesis yönetimi kişilerin hayatını kolaylaştırıyor. Peki, personeller için bu sektörün riskleri var mı? Bu riskler nelerdir?
Entegre Tesis yönetimi kavramı, global anlamda yeni olmamakla birlikte, Türkiye hizmet sektörü için henüz gelişme sürecinde diyebiliriz. Bu kavramda, gerek proje muhatapları, gerekse hizmet veren taraf bütünsel bakış açısına sahip olmalılar. Dolayısıyla özellikle hizmet veren takımların sektör aidiyetlerini, iş yapış biçimlerini, iletişim metodlarını değiştirmemiz gerekiyor. Değişimi yapabilmek için, öncelikle proje sahibi karar vericilerin bu değişime inanmaları ve desteklemeleri mutlak şart, aksi takdirde sistem çalışmıyor maalesef. Eğer bu aşamada desteği alabilirsek, o zaman hizmet veren takım üyelerinin de inancı ve iş yapabilme becerileri artıyor. Temel risk bu noktada beliriyor zaten. Alışık olduğu “tekli servis” süreçlerinden, entegre servis sürecine geçiş riski taşıyoruz.
 
Riskleri en aza indirgemek için ne gibi önlemler alıyorsunuz? 
Klasik bir benzetme yapmak gerekirse, hizmet sektörünü buz dağına benzetebiliriz. Görünen yüzünde, hizmetin ifa edildiği alanı ve bu alandaki takım üyelerini&ekipmanlarını, iletişim metodlarını, davranışlarını görebiliriz. Dışardan baktığımızda, basit bir ortak alan temizliği olarak görünen bu sistemde, buz dağının görünmeyen yüzünde nelerin olduğunu iyi anlatmamız gerekiyor; Eğitimler, sınavlar, anlık veya süreç olarak yapılan denetimler, motivasyonel araçlar, kişisel gelişimler, kariyer fırsatları, ekipman veya iş uzmanlığı, işçi sağlığı, iş güvenliği, sektörel farklılılara göre alınan önlemler, IT alt yapıları, akıllık telefon uygulamaları, takım birliği, ortak hedef inancı vs. bütün bu kelimeler kendi içinde hizmetin verimliliğini etkileyen, riskleri azaltmayı sağlayan ana süreçler olarak sisteme destek oluyorlar. 

Personellerinize iş güvenliği üzerine nasıl eğitimler veriyorsunuz? 
Çalışanlarımızın İş Sağlığı ve Güvenliği süreçlerine aktif katılımını sağlamak ve güvenlik kültürünü geliştirmek adına tüm çalışanlarımıza “İnsani Dokunuşla Hizmet” kapsamında eğitimler vermekteyiz. 
Eğitimin her aşamada önemini bilerek yetişkin eğitimine yönelik farklı metotlar uyguluyoruz. Kendi çalışanlarımızın dahil olduğu tiyatral olarak çekilmiş uygulamalı eğitimler ve teknoloji destekli görsel eğitimler ile çalışanlarımızın davranış değişikliğine katkı sağlamaktayız. Her çalışanımız, internet üzerinden ulaşabileceği ve kendine ait bir hesabı bulunan ISS Eğitim Merkezi üzerinden kendi gelişimine katkı sağlayacak eğitimlere ulaşabilmektedir.
  
İş sağlığı ve güvenliği konusunda verilen eğitimlerin önemi nedir? 
İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek, çalışanları hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gerekli tedbirleri öğretmek bakımından eğitim son derece önemlidir. Bu konuda başarıya ulaşabilmek için eğitimlerin ne kadar değerli olduğunu bilerek eğitim konusunda ciddi yatırımlar yapıyoruz. 

n

Yukarı