Ana içeriğe atla

https://www.dsdamat.com/

 

“Marka değeri için işe göre personel ilkesi esas alınmalıdır”

10.04.2018 - 14:37

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Yönetim Kurulu Üyesi Nihal Çetin Çelik; yüksek potansiyelli, gelecek vadeden, yaratıcı, yenilikçi, katma değer yaratacak personeli işletmeye çekebilmek, bunların arasından en yetenekli olanları seçebilmek ve onları doğru yerlerde görevlendirmek marka değerini artırmak için vazgeçilmez ön koşullardandır” dedi.

Personel seçiminin marka değerine etkisi nedir? 
Günümüz şartlarında rekabet, markalar arasında sürdüğünden markalaşma bir işletmenin en stratejik yatırımlarından biri konumundadır. Markanın başarılı bir grafiğe sahip olmasında ise uygun personel seçimi en önemli detaylardan biridir. İşletmeler yeteneklerin, yeteneklerse en iyi olduklarını düşündükleri işletmelerde yer almanın peşindedir. Bir işveren markası o işyerinde çalışanların fiziksel, zihinsel ve duygusal deneyimlerinin toplamını ve aynı zamanda orada çalışmayı düşünen adayların yaşamayı umdukları deneyimi içerir. Bu algıyı oluşturabilmek ise işin gerektirdiği en uygun personel ile çalışarak mümkün olabilmektedir. Beklentileri karşılanan, mutlu çalıştırılan personelin çalıştığı işletmeye kendinden çok şey katarak markanın değerini yükseltmesi çok basit bir denklemdir. Dolayısı ile üstün yetenekli çalışanların cezbedilmesi ve kuruma kazandırılması bu değeri daha da yükseltecektir.

Personel seçimi yaparken ve sonrasında dikkat edilmesi gereken unsurlar neler olmalı?  
Personel seçimi yaparken öncelikle kendisi için tanımlanan göreve uygun bir birey olduğundan emin olunması gerekir. Zira beklenen işleri yapabilmek için daha az niteliğe sahip personel, yetersizlik duygusu ile mutsuz olacak, daha fazla niteliğe sahip ise yine mutsuz olacak ve verimsizlik baş gösterecektir. İşe alınacak personelin ideallerinin olması, gelişime açık olması ve mevcut ekibe uyum sağlayabilecek nitelikte olması da işe alınırken dikkat edilmesi gereken diğer hususlardır.
Personel seçimi yapıp ilgili göreve yerleştirildikten sonra ise yetenek yönetimi süreci söz konusu olmaktadır. Kişinin yetkinlik kavramını iyi değerlendirmek, eğitim ve gelişim fırsatlarını kendisine sunmak devam eden süreçte etkili olacaktır. Ekipte kesinleşen rolünün yanı sıra performans değerlemesine bağlı olarak ödüllendirilmesi (terfi, ek olanaklar vb.) de motive edici ve devamlılığı sağlayıcı olacaktır. Personel seçiminde ve devamında ‘işe göre personel’ ilkesi esas alınmalıdır. 
Son olarak şunu özellikle belirtmek isterim ki; yüksek potansiyelli, gelecek vadeden, yaratıcı, yenilikçi, katma değer yaratacak personeli işletmeye çekebilmek, bunların arasından en yetenekli olanları seçebilmek ve onları doğru yerlerde görevlendirmek marka değerini artırmak için vazgeçilmez ön koşullardandır. 

Personelin markayı taşıyabilme kapasitesi (markaya bağlılık) nasıl olmalı? 
Personelde markaya bağlılığı diğer bir deyişle çalıştığı işletmeye sadakati sağlayabilmek gerekmektedir. Bunun için işveren markasını doğru bir şekilde mülakatlar esnasında personele tanımlamalı, personelden neler beklediğini ve karşılığında neler sunacağını açıkça anlatmalı, işveren olarak işletmesini farklı ve ayrıcalıklı bir şekilde konumlandırmak için yürütülecek süreci tanımlamalıdır. Bunun yanında yapılacak işin içeriğine uygun donanımdaki personelin seçilmesi bağlılığı otomatik olarak getirecektir.

ds

Yukarı