Ana içeriğe atla

nara

AVM yönetimleri artık hareket geçmeli! / Shopping center managements should act now!

15.11.2016 - 13:55

TRN Assistance Kurucu Ortağı Serkan Turan: “AVM’lere özel oluşturduğumuz ekonomik paketlerimizde kullanılacak tüm tıbbi demirbaş ve sarf malzemeleri tarafımızdan karşılanıyor” dedi. 

“We provide all medical fixtures and consumable materials in economical packages, we have created exclusively for shopping centers,” said TRN Assistance Founding Partner Serkan Turan. 

Perakende Yasası’nın ortak alanlara yönelik maddelerinden detaylı bir şekilde bahseder misiniz? Hangi maddeler yer alıyor ve maddeler hangi durumları AVM’ler için zorunlu tutuyor? 
Perakende Yasası, alışveriş merkezinde kullanımı ücretsiz olacak şekilde; sosyal ve kültürel etkinlik alanı, acil tıbbi müdahale ünitesi, ibadet yeri, bebek bakım odası, çocuk oyun alanı ve dinlenme alanları ile ortaklaşa kullanma, korunma veya faydalanma için zorunlu olan diğer alanların oluşturulmasını öngörüyor. 
Ortak kullanım alanlarının bu yönetmeliğe ve Türk Standartları Enstitüsü’nün ilgili standartlarına uygun olarak oluşturulmasından alışveriş merkezi maliki sorumludur. Ayrıca alanların amacına uygun olarak kullanılmasından, bu alanlarda oluşabilecek kazalara karşı gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasından ve bu alanlara ilişkin diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesinden alışveriş merkezi maliki ile yönetimi müştereken sorumlu... 

Peki, yasada acil tıbbi üniteler için belirlenen kriterler neler? AVM’ler bu alanlarının oluşturulmasına nelere dikkat etmeli? 
Resmi gazetede yayınlanan yönetmeliğe göre; acil tıbbi durumlarda ilk müdahalenin yapılabilmesi ve ihtiyaç halinde en yakın hastaneye sevkin sağlanabilmesi amacıyla, alışveriş merkezinin kolay ulaşılabilir bir yerinde en az 20 metrekare büyüklüğünde acil tıbbi müdahale ünitesi oluşturulması isteniyor. Acil tıbbi müdahale ünitesinin girişinde “Acil Tıbbi Müdahale Ünitesi” yazısı ve işareti yer alması, ayrıca acil tıbbi müdahale ünitesinin yerinin yönlendirme levhalarıyla gösterilmesi istenmektedir. Acil tıbbi müdahale ünitesinde Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen nitelik ve miktarda ilk yardım malzemesi ve ekipmanı bulundurulması talep ediliyor. 
Alışveriş merkezindeki ortak kullanım alanlarının ve 4 yüz metrekareden büyük perakende işletmelerin görünür kısımlarına acil tıbbi müdahale ünitesiyle iletişimi sağlamak amacıyla yeterli sayıda acil tıbbi durum butonu yerleştirilmesi gerekiyor. 

AVM’ler eksiklerini hızlı bir şekilde nasıl halledebilir? Siz bu konuda onlara ne gibi kolaylıklar sağlıyorsunuz?
Açıkçası zaman iyice daralıyor. Bu nedenle konuyla ilgili AVM yönetimlerinin bir an önce aksiyon almaları gerekiyor. Biz bu konuda var olan ve devam tecrübelerimizin de katkısıyla istenildiği takdirde A’dan Z ‘ye mevzuata uygun Acil Yardım Ünitesi kurulumunu beş iş günü içerisinde tamamlıyor ve personeliyle faaliyete geçmesini sağlıyoruz.  Üstelik AVM’lere özel oluşturduğumuz ekonomik paketlerimizde kullanılacak tüm tıbbi demirbaş ve sarf malzemeleri tarafımızdan karşılanıyor.  Could you tell us about the articles of Retail Law on common spaces in detail? What articles are there in it and what articles made which conditions mandatory for shopping centers? 
Retail Law sets forth creation of social and cultural activity area, emergency medical response unit, place for worship, baby care room, children’s playground and rest areas and other areas, mandatory for common use, protection and utilization in shopping centers, free of charge. 
Owner of the shopping center is responsible for the creation of common use areas in accordance with these regulations and relevant standards of The Turkish Standards Institute. In addition, shopping center owner and management are jointly responsible for utilization of these areas in accordance with their purpose, taking the necessary security precautions against accidents, which might occur in these areas and fulfilling the other obligations, related to these areas... 

What are the criteria, determined for emergency medical units in the law?  What should shopping centers take into account in creating these areas?
According to the regulations, published in the official gazzette; it is required that a medical emergency room, which is at least 20 square meters at a location, which is easy to reach in a shopping center, for first response during medical emergency conditions and in order to allow transfer to the nearest hospital. It is required that “Medical Emergency Room” sign should be placed at the entrance of the medical emergency room and its location should be shown with signage. First aid materials and equipment at quality and quantity, determined by the Ministry of Health, are required to be kept at the medical emergency unit. 
It is required to place a sufficient number of emergency alarm buttons in visible parts of common use areas in shopping centers and large retail businesses, which are larger than 4 hundred square meters, in order to ensure communication with the medical emergency room. 

How can shopping centers take care of their deficiencies? What kind of conveniences do you provide for the in this regard?
To tell the truth, time is becoming short. Therefore, shopping center managements should take action as soon as possible regarding this issue. We complete installation of Medical Emergency Unit, which is in accordance with the legislation to the letter, thanks to our existing and continuing experiences in this regard, in five business days and put it into operation with its personnel.  Moreover, all medical fixtures and consumable materials to be used in our economical packages, we have prepared exclusively for shopping centers, are provided by our company.  

nara

Yukarı