Ana içeriğe atla

22

MALLREPORT

Kurum başarısı için ortak paydada buluşulmalı! / Common ground must be found for the success of an institution!

16.11.2016 - 12:30

“Farklı motivasyon ve yönlendirilme biçimlerine sahip kuşakların ayırt edici yönlerini doğru değerlendirmeye özen gösteriyoruz” ifadesinde bulunan Kiğılı CEO’su Hilal Süerdem, “Yeni kuşakları doğru anlamaya, değişime ayak uydurmaya ve onlara koçluk ederek aradaki dengeyi sağlıyoruz” dedi. 

“We strive to evaluate distinctive aspects of generations correctly, which have different ways of motivation and being directed” stated Kigili CEO Hilal Suerdem and said the following: “We try to understand the new generations, try to adapt to change and keep the balance by coaching them.” 

Farklı nesillerin birçok konuya uyum sağlamaları değişiklik gösterebiliyor.  Peki, iş başarısında bu uyum ne derece önemli oluyor? Uyumu yakalamak adına şirketler neler yapıyor?
Hesaplamalara göre X kuşağında yer alan biri olarak kuşak farklılıklarının hem gündelik hayatımıza hem de iş hayatımıza yansıdığını biliyor ve görüyorum. Her bir kuşağın karakterleri, beklentileri, yaşama amacı, iş yapış şekilleri birbirinden farklı. Tüm bu farklılıklara rağmen kurumun başarısı için ortak bir paydada buluşmak, farklılıkların doğru yönetildiği bir yapının oluşturulmasını sağlamak son derece önemli.  X, Y ve Z kuşaklarını tanımak, beklentilerine akıllı yaklaşımlar üretmek ve farklı alanlardaki başarılarının öne çıkararak uyumunu sağlamak şirketlerin yönetmesi gereken bir süreç. Kiğılı olarak farklı motivasyon ve yönlendirilme biçimlerine sahip kuşakların ayırt edici yönlerini doğru değerlendirmeye özen gösteriyoruz. Yeni kuşakları doğru anlamaya, değişime ayak uydurmaya ve onlara koçluk ederek aradaki dengeyi sağlıyoruz.

Sizce iş dünyasının yeni yöneticileri olan Y kuşak yöneticilerin Z kuşak tüketicilerle daha iyi empati kurabilmesinin sebepleri nelerdir? Mesela, teknolojiye uyumlu olmaları ve ayak uydurmalı bunda etkili midir?
Y ve Z kuşaklarını bir araya getiren ortak paydanın teknolojinin hayatlarındaki en önemli noktalardan biri olduğunu düşünüyorum. Her iki nesilde neredeyse iletişimlerinin tümünü teknolojinin sağladığı olanaklar dahilinde gerçekleştiriyorlar. Bu nedenle özgür ve her şeyin kendilerine özgü olmasını istiyorlar. Arkadaşlarına, ailelerine, bilgilere ve eğlenceye günün her anı ulaşabiliyorlar. Durum böyle olunca Y kuşak yöneticiler, Z kuşak tüketicilere nerede ve nasıl ulaşabilecekleri konusunda empati kurabiliyorlar.

Yeni kuşak yöneticilerin yönetim anlayışı genel olarak hangi temeller üzerine kurulu? Nasıl bir yönetim anlayışını benimsiyorlar? Eskiden farklı olarak siz nasıl bir yönetim anlayışı benimsediniz? Sizden sonra neler değişti?
Yeni kuşak yöneticilerin yönetim anlayışı açık ve net bir iletişimin temelinde kurulu… Teknolojinin getirdiği bireysellik ve özgür olma isteğiyle yeni nesil yöneticiler belli sınırlar da olsa özgür olmak istiyorlar.
Eskiden farklı olarak demek doğru olmaz Kiğılı olarak bizim her zaman çalışanlarımızı dinleyen, hedefleri konusunda gerekli desteği veren, onlara yol gösteren ve empati kuran bir yönetim anlayışımız var. Benim de çalışanlarımıza önderlik ve koçluk etmek yönetim anlayışımın temelini oluşturuyor. Çalışanlarımızı dinliyor, iç dünyalarına hitap etmeye çalışıyor ve onlarla diyalog kurmaya özen gösteriyorum. Çalışanlarımızın kişiliklerine ve hedeflerine değer veriyorum, değer verdiğimi de belli ediyorum. Kiğılı’daki yol gösteren, empati kuran yönetici anlayışı geleneğini sürdürerek geleceğe taşımaya özen gösteriyorum.Different generations adapting to many subjects can vary.  How important is this adaptation in business success? What do the companies do to achieve adaptation?
According to calculations, being someone in the X generation, I am aware that generation gaps reflect on both our daily lives and business lives. Every generation has different characters, expectations, purpose of life, and ways of conducting business. Despite all these differences, it is extremely important to find common ground and create a structure, where differences are managed correctly.  Getting to know X, Y and Z generations, creating smart approaches for their expectations and ensuring compliance by bringing their successes in different fields is a process to be management by companies. We, as Kigili, strive to evaluate distinctive aspects of generations correctly, which have different ways of motivation and being directed. We try to understand the new generations, try to adapt to change and keep the balance by coaching them.

What do you think are the reasons for Y generation managers to make empathy better with Z generation consumers? For example, are their being adapted to technology and keeping pace with it effective in this?
I think the common ground, technology, which brings together Y and Z generations, is one of the most important points in their lives. Both generations carry out almost all their communications within the possibilities, provided by technology. Therefore, they want to be free and everything to be unique for them. The can reach their friends, families, information and entertainment anytime of the day. Since this is the case, Y generation managers can have empathy on where and how they can reach Z generation consumers.

What is the management concept of new generation managers based on in general? What kind of management approach do they adopt? What kind of management approach did you use to adopt? What changes did you make later?
Management concept of new generation managers is based on loud and clear communication… New generations want to be free with the desire of individualism and being free, even if it is in certain limits.
It will not be correct to say it used to be different but we have always had a management concept, which listens to its employees, provides the necessary support regarding their targets and guiding them and establishing empathy. My management concept is also based on leading and coaching our employees. I listen to our employees, try to address their inner worlds and try to establish a dialogue. I value personalities and targets of our employees and I show it. I strive to continue the Kigili manager tradition, who guides and makes empathy and carry it to the future.

ff

Yukarı