Ana içeriğe atla

22

MALLREPORT

Global alışveriş destinasyonu olma avantajımızı korumalıyız

10.04.2017 - 17:04

“Global alışveriş destinasyonu olma avantajımızı kaçırmamak için gerekli önlem ve teşvikler hızla gündeme gelmelidir” açıklamasında bulunan TMd Başkanı Hülya Aslantaş, “Biz de dernek olarak, bu sorunları ve çözüm önerilerini araştırarak ilgili mercilerin dikkatine sunmak için bir çalışma başlattık” dedi.

Sektörde TMd’nin yeri ve önemini öğrenebilir miyiz?
Tescilli Markalar Derneği (TMd), markaların taklit üretimleri, sahtecilik, haksız rekabet, paralel ithalat, vergi kaybını önleme ve yabancı markaların Türkiye’deki prestij ve haklarının korunmasının yanı sıra yatırımlarını artırma ve üretime geçmeye teşviklendirme amacı ile 2001 yılında kuruldu.
Türkiye’de milyonlarca dolara ulaşan taklit üretimi ve sahte mal ihracatına karşı toplu bir şekilde mücadelenin daha etkin olacağı düşüncesinden yola çıkılarak kurulan dernek; sadece hazır giyim ve aksesuarları değil, taklidi fazla miktarda üretilen kozmetik, saat, gözlük ve mücevher ürünlerinin de haklarının savunulmasında etkin olmayı amaçlıyor.  Ayrıca derneğimiz, marka bilincinin gelişmesi ve kadınların perakande sektöründeki istihdamının artırılmasına yönelik çalışmalara da destek veriyor.

Sektörün şu anki durumunu gerek yatırımlar, gerek büyüme grafiği açısından kısaca değerlendirir misiniz? 
Ülkemizin 2016 yılında karşılaştığı çeşitli sorunlar, tüm piyasaları olduğu gibi perakendeyi de kısmen etkiledi. Bir yandan güvenlik endişesi ile azalan yabancı ziyaretçi sayılarının etkisi diğer yandan iç piyasadaki kısmi durgunluk, organize perakendenin hızını bir miktar kesti gibi görünüyor. Bu arada yabancı markalar ve ithalat açısından da bazı endişeler belirdi.  Yaşanan belirsizliklere ilaveten, son 2-3 yıldır ithalata getirilen ek vergi ve yeni bazı uygulamalar yabancı markaları etkiledi.  C&A, Douglas Parfümeri, Polo Ralph Lauren gibi bazı markalar 2016 da maalesef buradaki faaliyetlerini durdurdular.
Özellikle İstanbul’un son yıllarda yakaladığı, bölgenin önemli “alışveriş destinasyonu” olma hedefi bu açıdan da değerlendirilmeli.   İstanbul’un tarihi ve turistik değerlerine ilaveten,  birbirinden keyifli ve zengin marka miksi ile ön plana çıkan AVM’lerimiz,  alışveriş amacıyla gelen yabancı ziyaretçilerin artmasında önemli etken oldu.  Dolayısıyla, içinden geçtiğimiz bu zor dönemde, konulara daha geniş açıdan bakabilmeli ve globalleşen alışveriş pazarında, yabancı markaların katkısını doğru değerlendirmeliyiz diye düşünüyorum.  

TMd’nin taklit ve sahte ürünlere karşı yürütmüş olduğu çalışmalardan kısaca bahseder misiniz? Bu oldukça önemli bir sorun çünkü… Bu konuya yönelik ne gibi çözüm önerileri sunabilirsiniz? 
Kaçak, taklit ve sahte ürün olarak ifade ettiğimiz yasadışı üretim faaliyetlerinin bugün dünyada 1 trilyon dolara ulaştığı ifade ediliyor. Teknolojideki hızlı gelişmeler, taklit ürünlerin üretimini kolaylaştırıp ucuzlatırken, internet kullanımı da üretim bilgilerine erişimi ve ürünlerin satışını kolaylaştırıyor. 
Ülkemiz maalesef, Çin’den sonra en çok taklit ve sahte ürün üreten ve bulunan bir pazar haline geldi.  Her şeyden önce ülkemizin prestiji açısından bu konu çok önemli.
Türkiye’de yerli taklit piyasasının takribi büyüklüğü 7 milyar dolar olarak hesaplanıyor.  Ayrıca ithalat ve diğer yollarla ülkeye giren sahte, taklit ve kaçak ürünler de hesaba dahil edildiğinde, bu piyasanın büyüklüğü yaklaşık 20 milyon dolara ulaşıyor. Bu durum her şeyden önce organize perakende için ciddi bir haksız rekabet ortamı yaratırken,  devlet açısından da doğrudan vergi kaybı anlamına geliyor.  
Hiç şüphesiz derneğimizin bu devasa sorunla tek başına mücadele etmesi mümkün değil. Bu açıdan üstlendiğimiz en önemli görev, konuyu gündemde tutmak ve gerek devlet kademeleri gerekse tüketiciler nezdinde bilinçlenmeye katkıda bulunarak,  tedbirlerin alınmasını sağlamak. Bu konu aynı zamanda halk sağlığını da tehdit ediyor. Bu mücadelenin daha etkili yapılabilmesi için, yasal düzenlemelerin yanı sıra cezaların caydırıcılığının artırılması, kolluk kuvvetleri arasındaki işbirliğinin iyileştirilmesi ve toplumun eğitilmesine yönelik çalışmalar önemli. 

AVM ve perakende sektörlerinin gündeminde olan kiralamanın döviz üzerinden olmasından kaynaklanan sorunlara yönelik sizin görüşleriniz nelerdir? 
Bu konu gerçekten son dönemde hızla değişen kur dengeleri nedeniyle gündemimizde.Türkiye’de yabancı para cinsinden fiyatlandırma, hızlı enflasyon dönemlerinden kalan bir alışkanlık.  Ekonomimiz sağlıklı temellere ve istikrarlı bir çizgiye oturabilse, zaten TL ile fiyatlama herkes için daha doğru olacaktır.  Bugün perakendeci haklı olarak yakınırken bazı yeni biten AVM yatırımcıları da döviz cinsinden borçlanmış iseler, onlar da kendi açılarından olaya bakıyorlar.  İçinden çıkılması zor bir sorun ama karşılıklı iyi niyetle yapılan görüşmelerde çözüm bulunuyor.  

TMd’nin, yabancı markaların Türkiye’deki prestij ve haklarının korunmasının yanı sıra yatırımlarını artırma ve üretime geçmeye teşviklendirme amacı da bulunuyor. Peki, 2017 yılı yabancı yatırımlar açısından nasıl bir yıl olacak?
2016 yılının getirdiği duraklama dönemi korkarım 2017 yılında da devam edecek.  Ülkemizdeki belirsizlikler, güvenlik sorunları, siyasi ve ekonomik istikrarsızlık algısı, ithalata getirilen ek vergi ve uygulamalar,  yabancı yatırımcı açısından önemli faktörler.  Ancak biraz evvel de belirttiğim gibi, yakaladığımız “global alışveriş destinasyonu” olma avantajımızı kaçırmamak için gerekli önlem ve teşvikler hızla gündeme gelmelidir.  Biz de dernek olarak, bu sorunlar ve çözüm önerilerini araştırarak ilgili mercilerin dikkatine sunmak için bir çalışma başlattık. 

Son olarak 2008 yılından bu yana sektörün nabzını tutan ve bu ay 100. sayısını çıkartan Mall Report dergisi hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyiz?
Alışveriş merkezleri ve organize perakendenin tüm paydaşları arasında iletişimi sağlayan bu yayın, sektörün geniş yelpazesinde yer alan aktörlerin sesini duyurması açısından önemli bir görev üstleniyor. Başarılarınızın ve verimli katkılarınızın devamını dileklerimle 100. sayınızı kutluyor, tüm yayın kurulunu tebrik ediyorum.  

ff

Yukarı