Ana içeriğe atla

 

AVM

MALLREPORT

Dijitalleşmek için markalar ne yapıyor?

15.02.2018 - 14:28

HAYATIMIZ DİJİTALLEŞİYOR, İNSANLAR DİJİTALLEŞİYOR, SÜREÇLER DİJİTALLEŞİYOR, İLETİŞİM DİJİTALLEŞİYOR PEKİ YA MARKALAR NE YAPIYOR? BUGÜN BAKILDIĞINDA BİRÇOK MARKANIN DİJİTALLEŞMEYE YÖNELİK ANLAYIŞI MAALESEF SOSYAL MEDYADAN ÖTEYE GİTMİYOR. BU NEDENLE DİJİTAL MARKA SÜRECİNİ ELE ALARAK, İRDELEMEKTE FAYDA VAR.

Dijital dünya kavramı çok uzun süredir hayatımızda yer almasına rağmen, iletişim süreçlerine adaptasyonuyla farklı boyut kazanmıştır. Bu boyutu kazanmada tabii ki tüketicilerin etkisi büyük olmuştur. Bu süreçten sonra markalar için yepyeni bir dünyanın kapısı açılarak, hiç kapanmamıştır. Öyle ki her geçen gün kapıdan içeri giren markaların sayısı çoğaldı. Fakat halen klasik pazarlama anlayışından kopamayan birçok marka belirli bir süre kapıdan içeri girmeyi reddetti, bazıları ise kapıdan içeri girseler de dijital dünyanın gerçeklerine göre hareket edemedi. 
Bu değişim süresince bilinmesi ve anlaşılması gereken en önemli konu; toplum yapısında ve iletişim süreçlerinde ortaya çıkan değişimleri iyi analiz etmek ve bu değişimlere karşı markayı adaptasyon sürecine dahil etmek. Eğer bu değişim anlaşılamaz ise bu yeni evrende yer almak çok kolay olmayacaktır. Burada göstermelik değişimlerden ve -mış gibi yapmaktan bahsetmiyoruz. Markaların birçoğu bu değişimi anlayamayıp bugüne kadar süregelen kalıplaşmış pazarlama mantaliteleriyle bu kanallarda var olmaya çalıştığı için bugün çok ilginç örneklerle karşılaşıyoruz.

GÜÇ DENGELERİ DEĞİŞİYOR
Bir marka için dijitalleşme evresi marka konumlandırmalarından başlayarak, iletişim süreçlerinden devam ederek, kurumsal süreçlere kadar çok geniş bir evreni kapsıyor. Sadece birkaç kanalda binlerce takipçisi olmak dijital marka olunduğu anlamına gelmiyor. Disiplin sürekliliği ilkesi ile farklı kanallarda yer alarak tüketiciler ile bu deneyimleri buluşturmak, onların deneyimlerini öğrenmek ve o deneyimlerden faydalanmak yani işin içerisine tüketiciyi de katmaktan bahsediyoruz. Bahsedilen bu durum sadece dış müşteriler için değil, aynı zamanda iç müşteriler içinde geçerli bir durum.
Dijital marka olabilme sürecinin bir diğer ve en önemli adımı ise bütünsellik… Yani sadece sosyal medya değil, mobil pazarlamanın, e-posta pazarlamasının, web ve blog pazarlamasının, online müşteri ilişkileri yönetiminin, yeni teknolojilerin markaya ve pazarlama süreçlerine entegrasyonundan bahsediyoruz. Bu bütünsellik ile dijital dünyanın etkisi çok daha güçlü olacaktır.
Günümüzde özellikle online-offline entegrasyonu çok önemli. Online dünyadaki rakamların büyüsüne kapılıp diğer kanalları ihmal etmek doğru olmayabilir. Yaşadığınız toplumun gerçekleri, marka olarak bu değişime nasıl ve ne düzeyde adapte olacağınızın mesajını zaten sizlere veriyor olacaktır.

DİJİTALLEŞME MARKANIN GERÇEKLERİ İLE UYUMLU OLAN ALANLARDA SAĞLANMALI
Sözün özü dijital marka olmak öncelikle klasik pazarlama modellerinden sıyrılıp, bugünün sosyolojik gerçeklerini anlamaktan geçiyor. Bu kısımdan sonra ise bütünsel bir süreç yönetimi ve online eylemler almak önemli olmaya başlıyor. Online eylemler alınırken ise markaların proaktif olmaları değer kazanmaya ve fark yaratmaya başlıyor. Dijital dünyanın etkisine kapılıp, bütün dijital süreçlerde de yer alınmaması gerektiğinin de bilinmesi gerekiyor. Unutmamak gerek! Her markanın gerçekleri aynı değildir... Bundan dolayı en öncelikli hedef markanın gerçekleri ile uyumlu olan alanlarda dijitalleşmenin sağlanması olmalıdır. Diğer alanlardaki online eylemler sonrasında daha keyifli ve verimli sonuçlar ortaya çıkaracaktır.

ASDAS

Yukarı