Ana içeriğe atla

https://www.dsdamat.com/

 

Çocuklar bizim geleceğimiz

02.03.2018 - 17:31

Varyasyon Event Ajans Başkanı Eyüp Bolat, etkinlik düzenlerken göz önünde bulundurdukları unsurlar hakkında konuştu.

Etkinlikler; çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal becerilerinin gelişimini doğrudan desteklemektedir. Siz, bir organizasyon şirketi olarak çocuklar için ne tür etkinlikler düzenliyorsunuz?

Biz etkinliklerimizi düzenlerken dört ana değişkeni bir potada eritmeye ve kaynaştırmaya çalışıyoruz. Çocuğun beklentisi, ebeveynin beklentisi, AVM yönetiminin beklentisi ve event şirketi olarak bizim beklentimiz... Varyasyon Event olarak bizler bu dört değişken üzerinde hassasiyetle çalışıyoruz.

Etkinlikler oluşturulurken hangi unsurlar göz önünde bulunduruluyor?  (Yaş ve gelişim düzeyi,çevresel özellikler, çocuğun ve toplumun ihtiyaçları…)

Yaptığımız her etkinlikte üç ana başlığın altını doldurmamız gerektiğini düşünüyoruz. 

Hedef Kitle: Alışveriş merkezlerinde yapılan etkinliklerde genellikle yaş aralığına riayet etmek zordur. Bunun sebebi etkinliklerin açık alanda olmasıdır. Pedagojik bir açıdan bakıldığında, “Etkinliğimiz 4 -12 yaşa hitap ediyor” demek bilimsel olmaz. Fakat belirttiğim gibi, her çocuğun gördüğü alan ve her çocuğun katılmak istediği bir etkinlik olunca ortak özellikleri toplamak ve bazı yaş guruplarını görseller ile, bazı yaş guruplarını, müzik veya aksiyonlarla, bazı yaş guruplarını da görevlendirerek yaş yelpazesini genişletmek mümkün. Bütün bu detayları düşünerek ortaya koyduğumuz bir etkinliklerimizin interaktif olmasına gayret gösteriyoruz. Zira katılımcının birebir içinde olduğu etkinlik ya da format her zaman daha kalıcı ve daha eğlenceli olacaktır.

Amaç: Etkinliği hazırlayan ya da ortaya çıkaracağı etkinliği ilk düşünmeye başlayan kişinin kendisine sorması gereken ilk soru budur: “Bu etkinlikle ne yapmak istiyoruz?” Bu sorunun cevabı asla ve asla “Para Kazanmak” olmamalıdır. Ve yine bu sorunun cevabı “Alışveriş merkezinin ihtiyacını karşılamak” olmamalıdır. Yaptığımız etkinlikler ticari yanları dolayısı ile hizmet sektörü sınıfında birer ürün sınıfına girmektedirler ve her ürün tüketicisine göre hazırlanır. Tabii ki bu hassasiyette alışveriş merkezi yönetimlerini yok saymak değildir amacımız, buradaki tek amacımız ziyaretçilerin içinde bulundukları AVM yönetimine teşekkür etmeleri gerektiğinin realitesini onlara, ortaya koyduğumuz performansla hatırlatmaktır. Biz bu başarıyı sağladığımız zaman zaten alışveriş merkezi yönetiminin ihtiyacını karşılamış ve uzun vadede bunu başarmış oluyoruz. Bütün bu detaylarla birlikte soracağımız “Bu etkinlikte ne yapmak istiyoruz” sorusunun cevabı kendiliğinden ortaya çıkacaktır.

Kazanımlar (Sonuç): Etkinlik alanınıza bir anı defteri bırakırsanız kazanımları, etkinliğinizin kalitesini ve alandaki samimiyetinizi etkinliklerinize katılan çocukların velileri gayet açık bir dil ile size anlatıyor. Tabii ki bunun için ortaya koyduğunuz etkinliğe güvenmelisiniz. Zira orada her türlü eleştiri ve övgü yer alır. 
Tüm bunları yaparsak tüketicimizden notumuz yüksek gelecektir. Bir velimiz bizimle ilgili şöyle bir yorumda bulunmuştu “… etkinlik adı altında gittiğimiz etkinliklere benzemiyor, çünkü ilk kez –dakikalarca olsa da- çocuğumuzu güvenip size emanet ettik. Bizleri ve çocukları önemsediğiniz her şeyden belli. Girişteki bilgilendirme, çocuklara yaka kartı, velilere çocukların teslim edilmesi için teslim fişi, kıyafetlerle o havaya girmeleri… sırayla alıp vermeniz kargaşaya hiç meyil vermedi. İnsan ve çocuk olarak insanlığımızı önemsediğinizi hissettik. Öyle ki çocuk sevmemesine rağmen seviyormuş imajı vermeye çalışanlardan değilsiniz.”  Aslında bu velimiz konuşmam gereken her şeyi özetledi.

Düzenlenen etkinliklerin, eğlendirirken aynı zamanda öğretici olması çocuklarda olumlu izler bırakıyor. Tabi etkinliklerin her çocukta bıraktığı izler farklıdır. Bu etkinliklerin çocuklarda nasıl izler bıraktığını düşünüyorsunuz?

Bu cevabı verirken ülkemin geleceğinin kaygılarını en derinimde hissederek ve M. Kemal Atatürk’ün çocuklar için söylediği “Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir.” bu sözü düstur olarak almamız gerektiği bilinciyle cevaplamak istiyorum. Alışveriş Merkezlerinde yapılan etkinliklerin birçoğu pedgojik olarak çocukların ruhsal ve zihinsel gelişimine olumsuz örnek taşıyan birçok unsurla dolu, fakat bu durumun sorumlusu elbette ki Alışveriş Merkezleri yönetimleri değil Event şirketleridir. Daha önceki röportajlarımda da belirtmiştim, Event şirketleri olarak bizler AVM ‘lerin alt yüklenicileri konumundayız bizlere olan güvene istinaden etkinlikler yapıyoruz, eğer bizler yaptığımız işin hassasiyetinin farkında değilsek, bu sorumluluk bilincini taşımıyorsak AVM yönetimlerinin bize olan güvenlerini hiçe sayıp onları ziyaretçilerine karşı mahcup etmemiz de kaçınılmaz olacaktır. Varyasyon Event olarak Alışveriş Merkezi Yönetimlerinden bu konuda bir ricamız olacak. Lütfen önlerine gelen etkinliklerin hassasiyetlerine dikkat etsinler, en azından projeyi sunan Event şirketine mutlaka, yukarıda belirttiğimiz Hedef Kitle, Amaç ve Kazanımlar sorularını sorsunlar. Emin olsunlar ki bir etkinliğin akışı olan bir metni yoksa o etkinlik alt yapısı ve alt metni olmayan etkinliktir ve kesinlikle üzerinde çalışılmamış bir etkinliktir. 
Unutmayalım ki her çocuk bizim kendi çocuğumuzdur ve her çocuk bizim kendi geleceğimizdir aynı zamanda. 
Bu verdiğim cevap belki birçok meslektaşımın ya da okuyucunun hoşuna gitmeyebilir, fakat ben burada vicdanımın sesini dinleyerek cevap vermek zorundaydım. Çünkü son zamanlarda Event sektöründe çok para kazanılıyor mantığı ile bilen bilmeyen her düşünce etkinlik hazırlar hale geldi. Kimse kendi çocuğunun istismar edilmesinden hoşlanmaz, “Çocuklar her türlü ihmal ve istismardan korunmalı, onlar her koşulda yetişkinlerden daha özel ele alınmalıdır” Atatürk’ün bu sözünü de paylaşıp bu yazıyı okuyan tüm okuyucularımı “Çocuk İstismarı Nedir?” sorusu üzerine internette pedagogların bu konuda yazdıkları birkaç notu okumaya devam ediyorum. 
Belki çok hoş bir cevap olmadı ama uyanmamız ve hassasiyetlerimizin harekete geçmesi için önemli bir cevap olacağı kanaatindeyim.

Son olarak, etkinliklere katılan çocuklara fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal olarak neler katmayı hedefliyorsunuz?

Bu sorunuza çok net ve kısa bir cevapla sonlandıralım. Ülkelerine, içinde yaşadıkları topluma faydalı birer birey ve iyi bir insan olarak yetişmelerine katkı sağlamayı hedefliyoruz. 

ds

Yukarı