Ana içeriğe atla

d's

 

14.02.2020 - 15:14

AVM’ler içerisindeki rekreasyonel aktivitelere katılım çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal refahını artırmak için bir platform sağlar. Ancak son zamanlardaki gözlemlerim, düzenlenen rekreasyonel etkinliklerin daha çok pasif katılıma yani izleyici formundaki katılıma dayandırıldığıdır. Bu durum belki düzenleyiciler açısından etkinlik yönetimi bazında bir kolaylık sağlayabilir.  Lakin ilk cümlemde de bahsettiğim gibi çocukların gelişiminde zihinsel ve sosyal gelişimin yanı sıra üçüncü sacayağı olan fiziksel aktivitenin de en az onlar kadar önemli olduğunu unutmamalıyız. Hele ki küreselleşen dünyanın en önemli hastalıklarından biri olan obezite, bu kadar gündemimizdeyken. Evde dört duvar arasında yaşayan çocuklarımız, bir başka dört duvar ortamı olan AVM’ler içerisine geldiğinde de onların hareket etmesini mümkün kılabilecek rekreasyonel aktivitelere ve alanlara önceliğin verilmesi gerekir. Sonuçta AVM’lerin tek amacı kar elde etmek değil. Aksine, bu temel amacın yanı sıra birçok AVM’nin tabelasında da belirtildiği gibi “yaşam merkezi” ifadesinin içinin doldurulabilmesi için böylesine önemli bir toplumsal faydanın dikkate alınması gerekir. AVM’lere rekreasyonel etkinlik pazarlayan etkinlik firmalarının da bu konuda hassasiyet göstermesi gerekir. Etkinlik firmalarının eğlenceli ve etkileşimli yani çocukların hareket etmesini mümkün kılabilecek etkinlik ve aktiviteleri yaratmaları, burada anahtar rolü üstlenmektedir. Fiziksel aktiviteyi mümkün kılan etkinlik ve aktivitelerin toplumsal gelişime sağlayacağı katkının yanı sıra çocukların aktiviteye etkileşimli katılmaları, onların elde ettiği deneyimin zenginleşmesine de yol açacaktır. Bu da etkileşimli rekreasyon aktivitelerini, toplam deneyimin ortaya çıkarılmasında önemli bir unsur yapmaktadır. Ancak tek başına yeterli değildir. Çünkü bireyin beklentileri, deneyimin gerçekleştiği yer ve katılım sonucunda oluşturulan anılar, toplam deneyimi ortaya çıkarmaktadır. Dolayısıyla etkinlik ve aktivitelerin çocukların hafızasında yer edebilmesi ve tekrar o deneyimi yaşamak istemeleri için son bir şart olarak toplam deneyimin “anı” aşamasının dikkate alınması gerekir. Etkinlik düzenleyicileri, anı aşamasını oluşturabilmek için kısa bir açıklama, yeniden bir araya gelmeyi sağlayacak katılım kuponu, fotoğraf çekimi, hediyelik eşya vb. uygulamalara yer vermelidir. Bu sayede sürdürülebilir aktiviteleri mümkün kılarak, AVM’ler aracılığı ile bol katılımcılı ve eğlenceli etkinlikleri toplumun faydasına sunabilirler. Ayrıca çocukların katıldıkları aktiviteleri deneyimleme ve etkileşim ekseninde bir araya getirebilmenin en güzel yollarından birinin eğlendirerek eğitim uygulamaları (edutainment) olduğu unutulmamalıdır. Bu bakımdan etkinlik düzenleyicileri, geliştirdikleri ya da geliştirecekleri etkinlik ve aktiviteleri eğlendirerek eğitim uygulamalarını dikkate olarak üretmeleri, katılımcıların ürüne, hizmete ya da etkinliğe aidiyetinin oluşmasına önemli katkılar sağlayabilir.  


 

d's

Yukarı