Ana içeriğe atla

S

 

20.08.2019 - 11:07

xx

Entegre OSGB Kurucu Ortağı 
Yunus Nazırlı

Birbirinden farklı birçok mesleki disiplini içinde barındıran AVM’lerin yönetimindeki en önemli başlıklardan biri de “iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları”dır. Ne yazık ki ülkemizdeki AVM’lerde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili faaliyetler çoğu örnekte yasal normlara uyum ile yetinildiği görülüyor. Ne var ki gün geçtikçe daha fazla sayıda kuruluş, İSG süreçlerinin yasalara uymaktan çok daha ötede “yönetilmesi” gereken bir başlık olduğunu fark ediyor. Bu yazıda, tesislerde iş sağlığı ve güvenliği yönetiminin anahtar başlıklarını 10 başlıkta bulabileceksiniz:

AVM için İSG yönetim planı hazırlayın
AVM yönetiminin kompleks yapısına uygun, kapsamlı, gerçekçi ve sürdürülebilir “İSG yönetim planı” hazırlayarak süreçlerinizin yönetimini tanımlı hale getirin. Yönetim sisteminizi kişilerden bağımsız, belirlenmiş kurallar zincirleri ile garantiye alın.

Hizmet sunucularının tamamını kapsayan İSG organizasyonu kurun
AVM’lerde görev alan güvenlik, temizlik, çevre düzenlemesi, vale hizmetleri vb. tüm hizmet sunucuları ile eş güdümlü bir İSG operasyonu yönetmek için İSG profesyonellerinin sayısı ve çalışma sürelerini tek bir çatı altında toplayın. Uygulama bütünlüğü olan ve süreç çatışmalarına müsaade etmeyen bir liderlik gösterin.

Tesis fiziki alanlarının İSG sınırlarını belirleyin
Ortak alanlar, kiralık alanlar, mal sahipleri gibi birbirinden farklı alanlardaki İSG faaliyetlerinin nasıl yönetileceğini tanımlı hale getirin. Tüm süreçlerin birbirinden farklı hukuki normlara tabi olduğunu unutmayın. 
Çalışanların İSG ile ilgili görev, yetki ve sorumlulukları açıklıkla tarif edin
Tüm yönetici ve çalışanların görev tanımlarımda İSG hususlarına yer verin. Kuruluş içinde İSG bilincini daima dinç tutun. Çalışanlarınızın İSG performanslarını değerlendirin ve geliştirin.

AVM şartlarına uygun gerçekçi bir risk analizi hazırlayın
Tesisteki tüm faaliyetleri için risklerinizi minimize edin. Bunun için tesisin fiziki yapısını gözeten, yürütülen tüm rutin ve rutin olmayan faaliyetleri içeren uygulanabilir risk analizleri gerçekleştirin. Güvenli çalışma yöntemlerinizi içeren prosedürlerinizi çalışmalarınıza entegre edin. 

Tesiste işlem yapacak firma ya da kişilerin İSG ön gerekliliklerini belirleyin
AVM’ye çalışma yapmak üzere gelecek kuruluşlar ya da çalışanların, tesis İSG şartlarına uyumunu faaliyetler başlamadan kontrol edin ve güvensiz durumlarda tesise girişlere engel olun. Kiracı, tedarikçi vb. paydaşların İSG konusunda kuruluşunuzun şartlarını bildiğinden emin olun. Kuruluşunuzun İSG beklentilerini sağlayabilecek kişi ya da kuruluşlarla çalışmayı tercih edin.

Rutin ya da rutin olmayan tüm faaliyetler için iş izin sistemini tercih edin
Çalışma prosedürlerinizde ekipman bakım faaliyetleri, yüksekte çalışma, kapalı alanda çalışma, sıcak işlerde çalışma gibi tehlikeli ve rutin olmayan faaliyetler için iş izin sistemini süreçlerinize dahil edin. Süreçleri kontrol altına alınamamış faaliyetlerin yapılmasında izin vermeyin.

Yaşanabilecek tüm acil durumlar için gerçekçi planlar hazırlayın
Acil durumlara her zaman hazırlıklı olun. Olası acil durumları gözeten, sivil savunma planı ile uyumlu, uygulanabilir acil durum planları hazırlayın. Acil müdahale sistemlerinizin çalıştığından emin olun. Planlanan aksiyonlara yönelik tatbikatları düzenli olarak gerçekleştirin. 

Paydaşların İSG süreçlerine katılımını sağlayın
Hizmet sunucuları haricinde, kiracı ve mal sahiplerinin İSG plan ve programlarınız hakkında bilgi sahibi olmasını sağlayın. İSG performansınıza yönelik geri bildirimler alın ve süreçlerinizi sürekli geliştirmeyi hedefleyin.

Etkin bir İSG denetim mekanizması tesis edin
Yerinde, tam zamanlı ve yeterli bir denetim mekanizması olmaksızın planlanan İSG süreçlerinin hayatta karşılık bulması yok denecek kadar azdır. Bu durumun önüne geçebilmek için İSG konusunda yasal normlara değil, kuruluşunuzun ihtiyacı olan organizasyona yönelik faaliyetleri gerçekleştirin. Hiçbir faaliyeti çalışanların inisiyatifine bırakmayın. 

GGG

Yukarı