Ana içeriğe atla

S

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜ GELECEK NESİLLERE AKTARMALIYIZ

19.12.2018 - 12:19

İş sağlığı ve güvenliği kültürünün genetik olduğuna değinerek iş sağlığı ve güvenliğine farklı bir bakış getiren, dikkati bu yöne çekerek iş kazalarının ve meslek hastalıklarının minimize edilmesi hususunun altını çizen Entegre Bina Tesis ve Enerji Yöneticileri Derneği Kurucu Başkanı İsmail Kibici, bu alanda verilen eğitimlerin ve kamu spotlarının artırılması gerektiğini söylüyor.

Bina Tesis ve Enerji Yöneticileri Derneği’ni (BİTED) tanıyabilir miyiz? 
BİTED olarak amacımız; inşaat projelerinin başından teslimata, teslimattan sonra da operasyonel ve idari yönetimlere altlık oluşturacak bilgi ve yöntemleri geliştirmek ve sektörle paylaşmaktır. Teslimattan sonrada  bina ve tesis operasyon hizmetlerini müşteri memnuniyeti sağlayacak şekilde koordine edip yönetilmesinde veya danışmanlık hizmeti verilmesinde standardizasyonu sağlayıcı ve  dünyadaki profesyonel örnekleri seviyesine taşıyacak oluşumlara önderlik yapmaktır. “Bina Tesis Ve Enerji Yöneticileri Derneği” Nisan 2011’de İstanbul’da faaliyetine başlamıştır. Faaliyetlerimizde sayılı amaçlarımız yanında mesleki ve sektörel gelişimi ileri götürmekle beraber öncelikle sektöre özgü yasal düzenlemelerin oluşturulmasına katkıda bulunmayı öncelikli olarak önemsemekteyiz.
Misyonumuz, yaşam alanlarında “Entegre Bina Tesis ve Enerji Yönetim Hizmetlerinin” üretimi ve tüketimine makro bir bakış açısı ile yaklaşarak sektörel hizmet sunumunu dünyada ki profesyonel örnekleri seviyesine taşımak, verimliliği artırmaktır.

Firmalara nasıl katkılarınız oluyor?
Müşteri memnuniyetini üst seviyede tutacak şekilde hizmet alan ve hizmet sunan paydaşlarımız ile sektöre katkı sağlayan tedarikçilerimizin gelişiminin sağlanması noktasında düzenlenen seminer ve eğitimler ile sektörel hizmetlerin Türkiye’deki kalitesini yükseltmek, üyelerimizin mesleki bilgi ve deneyimlerinin artırılmasını sağlayarak, sektörümüzün ihtiyaç duyduğu kalifiye personellerin yetiştirilmesi için gerekli eğitimleri vermek, uluslararası veya ulusal eş kuruluşlarla köklü iş birlikleri kurarak yüksek projeler ve hizmetler sunmak gibi çalışmalar yapıyoruz. 

İş sağlığı ve güvenliği kültürü genetik midir? 
İş sağlığı ve güvenliği ile alakalı olarak sanayide işçi ve işveren kültürünün oluşması bakımından 3,4 nesil ya da jenerasyon gelmiş geçmiş olmalıdır belki de...
Ülkemizde sanayide işveren ve işçi kültürünü oluşturacak ve bu kültürü gelecek nesillere aktararak hâkim bir kültür oluşturmak bakımından kaç nesil geçti? Kaçımızın babası veya dedesi sanayide çalışıp emekli oldu? Ülkemizde sanayi alanında işçi kültürü daha çok yeni. İşte durum bu vaziyette olunca sanayide 3,4, nesil oluşmuş gelişmiş ülkelerde iş kazalarında ve meslek hastalıklarında alt sıralarda oldukları görülmektedir. 
Ülkemizde bu konuda 6331 sayılı yasa ve yönetmeliklerle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve ilgili birimleri bu konuda çok gayret sarf etmektedir. Ama ifade ettiğim üzere sanayide işçi ve işveren kültürünün oluşmuş olması çok daha önemlidir. 
Çocuk babasını, dedesini baret takarken, emniyet kemeri takılı iken çalışırken görmeli veya bu kıyafetlerle çekilmiş fotoğraflar hafızasında olmalı ki o da öyle davransın iş yerinde... 
İşveren ve çalışanlar çok daha duyarlı olmalı ve iş yaşamı ile alakalı kuralları içselleştirmelidir. Yapıyormuşuz, uyguluyormuşuz gibi davranmamalıdır. Yapmalı ve Uygulamalıdır. 
 “Gelecek nesillere oluşturduğumuz olumlu iş sağlığı ve güvenliği kültürünü aktarmak için de bol bol fotoğraf çektirelim ki genetik aktarım olurken resimle de desteklemiş olalım.”

n

Yukarı