Ana içeriğe atla

nara

ÇOCUK OYUN VE EĞLENCE ALANLARI CAN SUYU İSTİYOR

10.03.2021 - 12:24

Pandemi öncesinde 6,2 milyon metrekare üzerinde faaliyet gösteren, 100 bin kişiye istihdam sağlayan ve 4 milyar TL büyüklüğe ulaşan çocuk oyun ve eğlence sektörü, pandemi sürecinden en çok etkilenen sektörlerin başında geliyor. Sektörün yaşadığı sorunları ve beklentilerini Tüm Eğlence, Park, Etkinlik ve Atraksiyon Derneği (TEPEA) Başkan Vekili Fatih Keçebir ile konuştuk.

Pandemi sebebiyle kapılarını kapatmak zorunda kalan oyun parkları ve kapalı eğlence alanları, yaklaşık bir yıldır ziyaretçilerine hasret çekiyor. Sektör olarak bu süreçten nasıl etkilendiniz?

Covid-19 pandemi sürecinde Türkiye’de ilk vakanın görülmesini takiben 15 Mart 2020 tarihli İçişleri Bakanlığı genelgesi ile her türlü çocuk oyun ve eğlence alanlarının faaliyetlerine geçici olarak ara verildi. Aynı yılın haziran ayı itibariyle söz konusu alanlar bakanlık tarafından yayınlanan yeni bir kararname ile kademeli olarak faaliyetlerine devam etmeye başladı. Fakat sonbahar mevsiminin başlangıcı ile paralel seyreden vaka artışları neticesinde bakanlık tarafından bu alanların faaliyetlerine ara verilmesi yönünde yeni bir kararname yayınlandı. Özetlemek gerekirse son 1 yıllık süreçte sadece 3-4 ay açık kalmış bir sektörden bahsediyoruz. Açık kaldığımız süre boyunca da pandemi gölgesinde faaliyet gösterdiğimizi göz önüne alacak olursak, geçtiğimiz yılların cirosuna yaklaşmak bir yana maliyetlerimizi karşılayamaz hale geldik ve üzülerek söylemek istiyorum ki birçok küçük ve orta büyüklükte işletme bu süreçte kapısına kilit vurmak durumunda kaldı. Daha büyük ve zincir işletmeler olarak tabir ettiklerimiz ise şube sayılarında azaltmaya gittiler. Buradan hareketle çocuk oyun ve eğlence sektörünün yalnızca Türkiye’de değil tüm dünyada pandemiden olumsuz etkilenen sektörlerin başında geldiğini açıkça ifade edebilirim.

Sektör olarak bütün DSÖ ve Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği hijyen kurallarını yerine getiriyorsunuz. Ailelerin kaygısını gidermek adına aldığınız bu tedbirleri öğrenebilir miyiz?

Pandemi döneminden önce de sektörümüzün, çocukların ve ailelerin sağlığını merkeze alan yaklaşımla sağlık ve hijyen kurallarına titizlikle riayet ettiğinin altını çizmek istiyorum. Pandeminin dünyadaki yayılımının hızlanması ve ülkemizde ilk vakaların görülmeye başlaması ile TEPEA olarak sektör temsilcileri ile gerçekleştirdiğimiz çevrimiçi toplantılarda, halihazırda uygulanmakta olan hijyen standartlarımızın DSÖ ve Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 pandemisi özelinde hazırladığı ve ilan ettiği yeni şartlara göre güncellenmesine yönelik karar ve bu hastalık özelinde bir dizi yeni tedbir aldık. Temassız ödeme sistemlerinin yaygınlaştırılması, ulaşılabilir her yerde el dezenfektanı bulundurulması, oyun makinelerinin sosyal mesafeye göre konumlandırılması pandemiye yönelik aldığımız tedbirlerin başında gelmektedir.

Peki, oyun parkları açıkken, toplu ulaşım yapılabiliyorken sektör olarak aldığınız bu önlenmelere rağmen kapalı kalmanızı nasıl karşılıyorsunuz?

Pek çok sektörden farklı olarak bizim ziyaretçi profilimizin büyük kısmını çocukları ve onların aileleri oluşturuyor. Aile toplumun temel taşıdır ve çocuklarımız da ülkenin kıymeti ve geleceğidir. Onların sağlığı sektör olarak kırmızı çizgimizi oluşturuyor. Bu çerçevede TEPEA olarak tüm sektörü içine alacak şekilde az önce belirttiğim şekilde hijyen standartlarımızı genişlettik. Çocuk oyun ve eğlence sektörünün faaliyete devam etme noktasında uzunca bir süredir tüm imkanları ve hijyen önlemleri ile hazır olduğunu bu vesile ile bir kez daha ifade etmek istiyorum. Sektörün bu süreçte aldığı yaraların bir an önce sarılmaya başlaması ve bu sektörden ekmek yiyen yüz binlerin bir nebze nefes alabilmesi için faaliyetlerimize devam etmenin önemli olduğu kanaatindeyim.

Pandemi sürecinde eğlence sektörünün tüm paydaşlarını kapsayan TEPEA Derneği’ni kurdunuz. TEPEA olarak bu dönemde nasıl çalışmalar yürüttünüz?

TEPEA Türkiye üzerinde 6,2 milyon metrekare alanda faaliyet gösteren ve 45.000’den fazla kişiye daimi istihdam sağlayan çocuk oyun ve eğlence işletmecilerini, üretici, satıcıları bir araya getirerek, sektörün sağlıklı ve sürekli gelişimine katkıda bulunmak, sektörü güçlendirmek, yerli ve milli üretim yaparak ihracatı artırmak, sektörün sorunlarına çözüm önerileri getirmek amaçları ile kurulmuş ve sektörün en önemli oyuncu ve paydaşlarının kurucu üyesi olduğu bir sivil toplum kuruluşudur. TEPEA olarak pandemi sürecinde paydaşlarımızdan beklentilerimizi ele alan bir tavsiye kararı yayınladık ve sektör temsilcilerinin beklentilerini kamunun her kademesinde görüştüğümüz yetkililer ile gerçekleştirdiğimiz toplantılar vesilesi ile anlattık.

En büyük paydaşlarınız arasında yer alan AVM’lerin bu süreçte size sağladığı destekler yeterli mi? AVM’lerden beklentileriniz nelerdir?

Pandemi döneminde her sektör belirli bir oranda yara aldı. AVM içerisinde faaliyet gösteren aktörlerin tümünün yaşadığı olumsuzluklar da doğrudan AVM yönetimi ve yatırımcılarını etkiliyor. Bakanlık genelgesi ile faaliyetlerimize ara verdiğimiz süre boyunca yasalar doğrultusunda kira yükümlülüğümüz söz konusu olmadı fakat ortak gider gibi kira harici konularda AVM’lerin tek bir tutum içerisinde hareket ettiklerini söylemek de doğru olmaz. AVM’lerin, bakanlık genelgesi ile faaliyetlerimize ara verdiğimiz dönemde ortak gider ve diğer konular ile faaliyetlerimize devam ettiğimiz süre boyunca sektörün ayakta kalması için talep ettiğimiz hususlar ile ilgili ortak bir tutum içerisinde olmadıklarına tanık olduk. Dernek olarak tüm sektörü temsil ettiğimizi göz önüne alacak olursak AVM’lerin sağladığı desteklerin yeterli olmadığını rahatlıkla ifade edebilirim.

Çocuk oyun ve eğlence alanları AVM’lerin olmazsa olmazı ve bizim de faaliyet gösterdiğimiz alanların büyük bir kısmını AVM’ler oluşturuyor.  Bu yüzden AVM yönetimleri ile işletmeciler arasındaki görüşmelerin karşılıklı anlayış çerçevesinde ve diyalog zemininde yürütülmesi önem taşıyor. AVM’lerden en büyük beklentimizin; kira, ortak gider ve aidat gibi hayati konularda bütün AVM yönetimlerinin ortak politikalar doğrultusunda hareket ederek, paydaşlarına nefes aldıracak ve onlara hayatta kalma mücadelesi verdikleri bu günlerde dost eli uzatan bir tutum içerisinde olmaları olduğunu ifade etmek istiyorum.

EN SON TOPARLANAN SEKTÖR OLACAĞIZ

Aşılama çalışmalarıyla birlikte normalleşme sürecine yeniden girmek üzereyiz. Bu kapsamda eğlence sektörünün toparlanma sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz?

TEPEA olarak sektör temsilcileri ile gerçekleştirdiğimiz toplantıların genelinde hakim olan görüş ‘ilk kapanan fakat son açılan’ sektör olacağımız yönündeydi. Devletin faaliyetlerimize ara vermemiz yönünde yayınladığı genelgeler haricinde, ailelerin pandemi döneminde çocuk oyun ve eğlence alanlarına olan yaklaşımları da maalesef bu görüşü destekledi. Çocuk oyun ve eğlence alanları tüm hijyen standartları ve sağlık önlemleri ile misafirlerini ağırlamak için hazır. Fakat dünya toplumlarının, pandeminin beraberinde getirdiği bazı yeni alışkanlıkları unutması ve eski alışkanlıklarına dönmesinin de zaman alacağı bir gerçek. Bu yüzden sektör olarak aileleri ikna etmemiz ve çocukların eğlenceye olan ihtiyacı ve hasretlerini dikkate almalarını sağlamamız gerekiyor. Toplumlar pandemi öncesi alışkanlıklarına geri dönmeye başladıkları günün bizim için de toparlanmanın başlangıcı olacağını temenni ediyorum. Fakat çocuk oyun ve eğlence sektörünün maskeyi en son çıkaracak sektör olduğunun da üzülerek altını çizmek istiyorum.

0*

nara

Yukarı