Ana içeriğe atla

 

AVM

Günlük hayatın devam edilmesi sağlandı, krizin etkileri azaltıldı… / Continuation of daily life was achieved; the effects of the crisis have been reduced...

16.11.2016 - 15:34

Erzincanpark AVM Müdürü Dağhan Çakmak “Ülke çapındaki olumsuz durumun etkisini minimum seviyeye indirmek için hem AVM içi hem de AVM dışı projelerimizi gerçekleştirdik” dedi. 

Dağhan Çakmak, Director of Erzincan Park Shopping Center, said, "We have implemented our projects both inside and outside the shopping center to minimize the impact of negative environment nationwide."

2016 yılı Türkiye için oldukça krizlerle dolu bir sene oldu. Pek çok AVM bu dönemde sosyal sorumluluk anlamında etkinlikler gerçekleştirdi. Peki, sizin de buna yönelik bir çalışmanız ya da projeniz oldu mu?
2016 yılı boyunca sadece Türkiye'de değil, dünya çapında radikal değişimlerin olduğunu görmekteyiz. Bu değişimler AVM sektörünü de haliyle etkiledi. Bu nedenle sosyal sorumluluk projelerine önem vererek etkinlikler düzenledik. "Mutlu Çocuklar, Mutlu Yarınlar" projemiz ile 5-10 yaş grubu çocuklarımıza kitap dağıtımı gerçekleştirdik. Böylece ülkemizin geleceği olacak çocuklarımıza mutluluk dağıtmayı planlayıp hayata geçirdik. Şu an engelli arkadaşlarımız için de onları mutlu edecek güzel projeler planlıyoruz. 

Sizce AVM’ler krizlere önceden hazırlanabilir mi ya da bu krizleri önceden tahmin etmek mümkün müdür? Krizlere yönelik ne gibi tedbirler alınabilir?
Krizlerin birçoğunun öngörülebilir olduğunu düşünmekteyim. Fakat herkes gibi bizim için de önemli olan öngöremediğimiz krizlerden en az şekilde etkilenmek. Bu kapsamda 2016 yılının ikinci yarısında siyasi anlamda beklenmedik krizlerle karşılaştık. Ülke çapındaki olumsuz durumun etkisini minimum seviyeye indirmek için hem AVM içi hem de AVM dışı projelerimizi gerçekleştirdik ve şehrimizin insanlarını kötü düşüncelerden uzak tutarak, onların günlük yaşantılarına devam etmesini sağladık.

Son olarak, 2017 yılından beklentileriniz neler? Neler planlıyorsunuz? Büyüme hedeflerinizde neler var?
Erzincanpark AVM açıldığı günden bu yana ilk günkü heyecan ve özveri ile çalışmaya devam ediyor. Bu heyecanın sürekliliğinin sağlamasındaki en önemli etmen ise hem çok iyi bir ekibe sahip olmamız hem de AVM ziyaretçilerimizi memnun şekilde misafir ediyor olmamızdır. 
2017 yılı hedeflerimiz ve beklentilerimiz; geçen yıllarda da olduğu gibi sadece AVM ziyaretçilerimizin mutluluğu… Bunu başardığımızda zaten hedeflerimiz istenilen rakamların çok üzerine çıkıyor.
 

The year 2016 was a year that was full of crises for Turkey. Many shopping centers performed social responsibility activities in this period. Did you perform such activities or projects?
During the year 2016, we see radical changes not only in Turkey but also worldwide. These changes naturally affected the shopping center industry as well. For this reason, we have put an emphasis on social responsibility projects and organized activities.  Within the scope of our "Happy Children, Happy Tomorrow" project,   we have distributed books to children in   5-10 years age groups. In this way, we had planned to distribute happiness to our children who will be our country's future and realized this plan. Now we are planning nice projects for our disabled people to make them happy.

Do you think the shopping centers can be prepared for the crises beforehand or is it possible to anticipate such crises beforehand? What measures can be taken against crises?
I think that many crises are foreseeable; however, like everyone else, what is important for us is to be least affected by the crises that we can not foresee. In this context, we experienced unexpected political crises in the second half of 2016. We have implemented our projects both inside and outside the shopping center to minimize the impact of negative environment nationwide, kept the people of our city away from bad thoughts and enabled them to lead their daily life.

Finally, what are your expectations from 2017? What are you planning? What do you have in your growth goals?
Erzincan Park Shopping Center has been continuing to work with the excitement of the first day and devotion since its opening. The most important factor in ensuring the continuity of this excitement is both having   a very good team and   making our guess happy.
Our 2017 targets and expectations are, like in the previous years, to achieve the happiness of   the guests of our shopping center... When we achieve this, our targets already exceed the desired figures.
 

ASDAS

Yukarı