Ana içeriğe atla

S

 

MALLREPORT

VERDİĞİMİZ HİZMETLERLE YANLIŞ KARARLAR ALINMASINI ÖNLÜYORUZ

18.01.2019 - 17:57

DANIŞMAN ŞİRKETLER YATIRIMCI VE KİRACI ARASINDA İYİ BİR DENGE UNSURU...  KURUN DANIŞMANLIK DİREKTÖRÜ SEDA BALCI, “ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNİN DOLULUK ORANLARININ DÜŞTÜĞÜ DÖNEMLERDE ELDEKİ BİR KİRACININ DESTEKLENMESİ UZUN VADEDE ALIŞVERİŞ MERKEZİ YATIRIMCILARINA DAHA FAZLA FAYDA SAĞLAYACAKTIR.” DİYOR.

Bir ticari gayrimenkul geliştirme ve yönetim firması olarak yatırımları nasıl planlıyorsunuz? 
Alışveriş merkezleri, otel ve karma projelerin fikir aşamasından başlayarak pazarın ihtiyaçları ve lokasyonun analizi ile planlama çalışmalarına başlıyoruz. Edindiğimiz tecrübelerden yola çıkarak pazarın güncel dinamikleri ile birleştirmek suretiyle fizibilite ve nakit akış planlamalarını ve finansal rasyoları gözden geçiriyoruz. 5 ana unsur üzerinde detaylı analizler yapıyoruz; lokasyon, mimari konsept, ticari konsept, kullanıcı karması, yönetim ve işletme modeli.

Yönetim şirketlerinin AVM’lerin gelişimi, kiracı ve ziyaretçi üzerindeki etkileri neler?
Yönetim dönemi bir gayrimenkulün gerçek değerinin belirlendiği dönemdir. Yapılan tüm hatalar, uygunsuzluklar bu dönemde ortaya çıkmaktadır. Şirketimizin yönetim ve işletme dönemindeki deneyimi bizi yatırım kararının verilmesinden itibaren tüm aşamaların önceden doğru bir şekilde planlanmasının önemine doğru yöneltti.  Verdiğimiz hizmetler; daha sonra geri dönülemeyecek yanlış kararların önlenmesine ve istenmeyen yüksek maliyetlerin ortadan kaldırılmasına ciddi anlamda katkı sunmaktadır. Yönetim tecrübesi lokasyon analizlerine, fonksiyonel mimari çözümlerine, uygun ticari ve mimari konseptin uygulanmasına, projelendirme aşamasına ve yatırım kararlarının doğru şekilde verilmesine ciddi katkılar sunmaktadır.

Şu anda hangi projeler üzerinde çalışıyorsunuz?
Planlama aşamasında olan projeler üzerinde analizlerimizi tamamlamak üzereyiz. İnşaatı devam eden Mardin Mardian Mall ise bu yıl içinde tamamlanacak. Bunların yanı sıra; Orta ve Doğu Avrupa’da faaliyette olan şirketimiz vasıtasıyla Çekya, Macaristan ve Doğu Avrupa pazarında da faaliyetlerimizi geliştiriyoruz. Orta Asya pazarındaki deneyimlerimizi de yatırımcılarımızla paylaşmaya devam ediyoruz.

Markalar ve yatırımcı arasında bir denge unsuru olarak her iki tarafa da vereceğiniz öneriler nelerdir?
AVM yatırımcılarımızın, özellikle tüketici güven indeksinin zayıfladığı dönemlerde markalarımıza daha fazla destek olmasını bekliyoruz. Ciro üzerinden kiralama modelleri ile kirasız ve kira indirimli dönemlerin tanımlanmasının ve bunların da ortaklaşa belirlenecek kriterlere bağlanmasının hep birlikte bu zor dönemlerin aşılmasında faydalı olacağını düşünüyoruz. Alışveriş merkezlerinin doluluk oranlarının düştüğü dönemlerde eldeki bir kiracının desteklenmesi uzun vadede alışveriş merkezi yatırımcılarına daha fazla fayda sağlayacaktır. Markalar ile yatırımcılar bize göre sadece iş ortağı olmaktan öte; kiracılar aynı zamanda yatırımcının müşterileridir. Huzursuz ve kaybedilen bir müşterinin, dolaylı olarak uzun vadede yatırımcılarımıza daha yüksek maliyet getirmektedir.

2018 AVM ve perakende sektörü açısından oldukça hareketli geçti. Sektörde yaşanan değişiklikleri ve önümüzdeki yılı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Değişime ayak uydurmanın önemi 2019’da daha fazla ön plana çıkacaktır. Müşteriler, bütçeler, harcamalar, fayda algısı, sosyal davranış modelleri, karlılık, beklentiler, yaşam tarzları şimdiye kadar görülmemiş bir hızla değişiyor. Bize göre 2019’da verimliliğin önem kazanacağı, elde olanı koruyarak yeni bir oyunun yeni kurallarla oynanacağı, gerektiğinde rasyonel ve hızlı kararların alınacağı bir dönem içinde olacağız.

GGG

Yukarı