Ana içeriğe atla

 

AVM

MALLREPORT

AVM, OTEL, SİTE, OKUL ‘SIFIR ATIK’A GEÇİYOR

30.10.2020 - 14:47

Emine Erdoğan’ın öncülük yaptığı, Çevre Bakanlığı’nın yürüttüğü Sıfır Atık Projesi’nde ikinci aşama başlıyor. AVM, okul, zincir market 2021’de sisteme dahil olacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülük yaptığı milyonlarca ton atığın ekonomiye kazandırıldığı sıfır atık projesinde ikinci aşamaya geçildi. Alışveriş merkezleri, organize sanayi bölgeleri, akaryakıt istasyonları, okullar, konaklama tesisleri, 300 ve üzeri konuta sahip siteler, zincir marketler 2021'de Sıfır Atık Sistemi'ne geçecek.

ÜÇ ENTEGRE TESİS

Cumhurbaşkanlığı 2021 Yıllık Planı'na göre, atık azaltma, kaynakta ayırma, taşıma, geri kazanım, bertaraf sahaları teknik ve mali bir bütün olarak geliştirilecek. Katı atık yönetiminde kaynak verimliliği, çevresel sorumluluğun sağlanması için kamu özel işbirliği başta olmak üzere uygulama araçları geliştirilecek. Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında; "250 bin nüfusun üzerindeki büyükşehir ilçe belediyeleri, 100 ve üzeri ofis kapasiteli iş merkezi, ticari plazalar, 5 bin metrekare AVM'ler, 250 ve üzeri öğrencisi olan eğitim kurumları, 100 oda ve üstü konaklama kapasiteli işletmeler, 100 yatak ve üzeri sağlık kuruluşları" atık sistemine geçecek. Yapımı ve işletmesi planlanan katı atık bertaraf tesislerine ilişkin mevzuat çalışmaları da tamamlanacak.

BELEDİYELERE FİNANSMAN

Mali gücü yetersiz yerel yönetimlerin finanse etmekte zorlandığı evsel nitelikli katı atıkların geri kazanımı, bertaraf tesisi, aktarma istasyonu projeleri desteklenecek. Plana göre, 3 entegre atık yönetim tesisi, 7 yeni lot, bir ön işlem tesisi ve 3 aktarma istasyonu yapımı tamamlanacaktır. Ayrıca 4 aktarma istasyonu, 1 yeni lot ve 2 ön işlem tesisi uygulama projesi hazırlanması için ihale çalışmaları başlatılacak. Yapılması planlanan katı atık tesislerine yönelik uygulama projeleri hazırlanacak.

MOBİL ÇEVRE DENETİMİ

Çevre Denetim Yönetmeliği yeniden düzenlenecek, mobil çevre denetimi uygulaması hayata geçirilecek. Temiz hava eylem planlarının güncellenmesi çalışmaları 31 ilde tamamlanacak. Beş hava kalitesi izleme istasyon kurulacak.

KÖİ PROJELERİNE DESTEK

Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) projelerinin finansmanında kredi piyasalarının yanı sıra sermaye piyasaları da kullanılacak. Projelerin finansmanı için kredi piyasalarının yanı sıra tahvil ihracı gibi alternatif sermaye piyasası araçlarının da borç üstlenimine tabi olabileceği hususlarında bilgilendirme yapılacak.

KRİTİK SEKTÖRLERE YATIRIM SEFERBERLİĞİ

Kritik teknolojiler için gerekli altyapıyı ve nitelikli uzman kaynağını oluşturmak için çalışmaları hızlandırılacak. Yapay zekâdan nesnelerin internetine, artırılmış gerçeklikten büyük veriye, siber güvenlikten kuantuma kadar çeşitli teknolojiler için yürütülecek çalışmalar kapsamında stratejik ülkelerle işbirliğine gidilecek.

ASDAS

Yukarı