Ana içeriğe atla

S

 

MALLREPORT

Açık Kart’tan 2015-2016 AVM Müşteri Davranışları Raporu

14.10.2016 - 17:45

Demografik bilgiler ve 1 Ocak 2015-1 Temmuz 2016 tarihleri arasında alışveriş davranışları

Sadakat programları süpermarketler, havayolları, yiyecek-içecek gibi sektörlerdeki müşteri işlem verilerini toplamak ve analiz etmek için kanıtlanmış bir yol olmasına rağmen, alışveriş merkezleri için nispeten yeni bir kavram olarak görülmekte… Belki de bu çoklu kiracılara sahip olmanın karmaşıklığından ve bugüne kadar bunu destekleyecek teknolojinin eksikliğinden kaynaklanmaktadır.


ÇALIŞMA KAPSAMINDA ÖNE ÇIKANLAR
Araştırma döneminde Açık Kart’ın sunduğu altyapı üzerinde daha önceki dönemlerde kayıtlanmış olan AVM ziyaretçilerinin yarısının tekrar alışveriş yaparak müşteriye dönüştüğü, 2015-2016 yıllarında sistem üzerindeki 791 bin kayıtlı ziyaretçinin 406 binin alışveriş yapmış olduğu gözlemleniyor.
Analiz sonucuna göre söz konusu 1.5 yıllık süre zarfında müşteri başına işlem sayısının 4.5 iken ortalama işlem tutarının ise 192 TL olduğu bir müşterinin ise ortalama 875 TL harcadığı görülüyor.
İncelenen 25 AVM’nin AVM başına ortalama cirosu 14 milyon TL olarak gerçekleşmiş, AVM başına ise günlük cironun 26 bin TL olduğu görülmektedir. Yine bu rakamların kayıt altına alınan sadakat, kampanya ve çekiliş uygulamalarındaki alışverişlerden kaynaklandığı göz önüne alınmalıdır. 
Analiz sonucunda alışveriş yapanların cinsiyet dağılımının yüzde 41 kadın, yüzde 59 erkek olarak gerçekleşmiş olduğu görülüyor. Toplam harcamanın dağılımı ise yüzde 40 kadın, yüzde 60 erkek olarak gerçekleşiyor. Kadınlar kişi başı 5 adet ile daha çok işlem gerçekleştirirken, erkeklerde ise kişi başı dört işlem ile daha az işlem gerçekleştirmelerine rağmen ortalama işlem tutarlarının daha yüksek olduğu görülüyor. Ortalama işlem cirosu kadınlarda 167 TL iken erkeklerde 215 TL olarak gerçekleşmiştir.
Araştırma kapsamındaki ziyaretçilerin büyük bölümü yüzde 65’lik bir oran ile 26-45 yaş arasındaki müşterilerden oluşuyor. En yüksek işlem başı tutarlar 46-55 yaş arasındaki kitle tarafından gerçekleştirilirken, yaş azaldıkça veya arttıkça işlem sayısının da düştüğü görülüyor.  En yüksek cironun 56-65 yaş arasındaki tüketiciler tarafından gerçekleştirildiği görülüyor.
Kadınlar ev aksesuarları ve dekorasyon kategorilerinde daha yüksek ciro gerçekleştirirken, beyaz eşya kategorisinde erkeklerin daha yüksek ciro yaptığı görülüyor. Kadınlar ise büyük mağazacılık kategorisinde daha fazla alışveriş yapıyor. Genel itibariyle hane halkının günlük rutinlerine yönelik alışverişleri kadınlar tarafından yapılırken, büyük satın alma kararlarının erkekler tarafından yapıldığı görülüyor.
18-25 yaş arasındaki erkek giyim diğer yaş gruplarından farklı olarak daha fazla ciro yaratıyor.
Araştırma kapsamında AVM’ye 1 kez gelen müşterilerin alışveriş cirosunun yüzde 43’ünü gerçekleştirdikleri görülüyor, kampanyaların bu müşterileri ikinci kez AVM’ye getirmeye odaklanmasının ciro artışı için faydalı olacağı düşünülüyor. Kampanya ve çekilişe katılan müşterilerin aktif müşteri olarak korunmaları için alışveriş sıklıklarını artıracak kampanyaların hayata geçirilmesi gerekiyor. Kampanyaların, çekiliş ve sadakat programı aktivitelerinin yeni üye elde edilmesinde, mevcut üyeliklerin kullanılmasında etkili olduğu görüldüğünden, yapılacak kampanya ve diğer pazarlama aktivitelerinin planlamasının tüm yıla yayılması ve ziyaretçi alışveriş alışkanlıklarının yılı bazında takip edilmesi faydalı görülüyor. 

AVM sektörüne uzun yıllardır sadakat altyapısı ve program yönetimi hizmetleri sunan Açık Kart, alışveriş merkezlerine sağladığı sadakat, kampanya ve çekiliş altyapısı sistemleri üzerinde kayıt altına alınan, 11 ildeki 25 AVM müşterisinin 2015-2016 yılı müşteri demografik ve alışveriş verisini harmanlayarak analiz etti.
Tamamıyla kayıt altına alınan veriye dayalı olan bu raporda, rapor kapsamındaki 25 alışveriş merkezini ziyaret edenlerin ne kadarı müşteri, en çok hangi yaş grubundaki tüketiciler alışveriş yapıyor, erkekler veya kadınlar mı daha çok harcıyor gibi soruların cevapları ortaya konuyor.

n

Yukarı