Ana içeriğe atla

https://www.dsdamat.com/

 

Kurumsal değerin yeni ölçütü: Dijitalleşme

18.01.2018 - 14:52

Lider seçimlerinde firmalar, özel sermaye deneyiminin yanı sıra adayların dijital vizyonlarına dikkat ediyor.

Şirketlerin kurumsal değerinin ölçütü artık tuğla ve harç varlıkları, tesis, envanter ve boru hattı anlaşmaları gibi geleneksel araçlara dayanmıyor. Kurumsal değer, işin dijital yolculuğunun seviyesi ve dijitalleşme için gelecek potansiyeli ile ölçülüyor. Page Executive, dijitalleşmenin, hızlı adaptasyon ve daha ayrıntılı analizlere göre şirketin tepki verebildiğini ifade ediyor. Böylece şirkete yeniden yatırım yapabilme olanağı sağlayarak belirli alanlardaki yatırım getirisini (ROI) belirlemesine yardımcı oluyor. Page Executive Danışmanı Deniz Çakırgil Sezen, “Şirketler, kontrol ettikleri işletmelerdeki kilit rolleri değiştirme yetkisine sahip. Dijital dünyaya ayak uydurabilmek için bu değişimi gerçekleştirmeleri gerekiyor” diyor.

YATIRIM FİRMALARI DÖNÜŞÜMCÜ DİJİTAL LİDERLERE İHTİYAÇ DUYUYOR
Yatırım şirketleri, dijitalleşme oranlarını anlayıp benimseyerek firmalarına değer katacak liderlere ihtiyaç duyuyor. Dijitalleşme, daha fazla kazanım için hızlı değişimi kolaylaştırmakla birlikte pek çok farklı iş alanında gelişim imkanı sağlıyor. Ayrıca yine dijitalleşme sayesinde, iş dünyasında hem avantaj hem de dezavantaj olarak görülebilen şeffaflık ve rekabette de artış gözlemleniyor. Özel sermayede, portföy iyileştirmelerinde daha önce kullanılan çalışma modeli ve stratejilere kıyasla çok daha farklı bir yol izleniyor. Liderlerin, daha iyi değerlendirmeler yapabilmek için yeniçağın gereklerini kapsamlı bir şekilde benimsemeleri önem taşıyor. 

DİJİTALLEŞME SORGULAMA BİÇİMLERİNİ DEĞİŞTİRİYOR
Günümüzde, verimliliğin tam kalbinde dijital çalışma biçimleri yer alıyor. Dijitalleşme şirketlerin kazanç/kayıp belirlemelerine ve dahili, harici olarak daha etkin iş birliğine yardımcı oluyor. Ölçülebilir ve hızlı yapısıyla tedarik zinciri ve satış pazarlama gibi pek çok alanda da kolaylıkla uygulanabiliyor. Dijital çalışma biçimleri, şirketlerin kazançları ve kayıpları tespit etmesine, dahili ve harici olarak daha etkili bir şekilde iş birliği yapmasına yardımcı oluyor.

HIZLI GELİŞEN DÜNYADA SAKİN KALMAK
Perakendeciler giderek, dijital kanallar, sohbet botları ve sosyal medya aracılığıyla fiziksel mağaza perakendeciliğinin geleneksel modlarını 7/24küresel çevrim içi ağa bağlıyorlar. Tedarik zinciri, lojistik, pazarlama, insan kaynakları ve satış konularında doğrudan etkileri olan bu tür stratejiler, dijital bir zihniyet ve net bir vizyon gerektiriyor. 

DİJİTAL STRATEJİYİ BENİMSEYEN LİDERLER ÖNEM KAZANIYOR 
Dijitalin en iyi şekilde benimsenebileceği ana alanlarını belirlemek ve bunun gelecekte işletmeyi nasıl etkileyeceğini açıklamak için bir vizyon ve bir strateji geliştirmek oldukça önemli. Bünyesinde dijital roller barındıran departmanların dijital müdür atamaları gerekiyor. Bu doğrultuda yapılan işe alımlar büyüme yolunda beklentilerin karşılanmasını sağlıyor. 
Page Executive Danışmanı Deniz Çakırgil Sezen, “Bazen, karar verenin belirsiz olduğu bir matris durumuyla karşılaşıyoruz. CFO, CEO’ya rapor verir ve onu sıralamada CEO’nun ardında önemli bir paydaş olan yatırımcı takip eder. Ancak tüm bu liderlerin, dijital dönüşümün, yatırım açısından getirileri hakkında yeterli farkındalığa sahip olduklarını söyleyebilir miyiz? Ya da ortak bir çapraz işlevsel dijital vizyonu paylaştıklarını söylemek mümkün müdür?” diyor ve ekliyor “Özel sermaye şirketleri, genel stratejiyi anlayıp kavramsallaştırarak doğrudan taktiksel uygulamasını sağlayacak dijital stratejistlere ihtiyaç duyuyor” diyor.
Karlılığın doğası ve başarıyı oluşturan etkenler değişiyor. Yeni becerilere ve temel yetkinliklere ek olarak inovasyonu da ana eğilimler arasında görmek büyük önem kazanıyor. Başarılı uygulamalar ile bu yetkinlikler dijital çağda karlılığın anahtarı oluyor.

ds

Yukarı